Otázky k užívání léků:

Sama Evropská komise prohlásila nežádoucí účinky léčiv v r. 2008 za „jednu z vedoucích příčin úmrtnosti v Evropě“. Pozdější vědecký výzkum došel k tomu, že počet úmrtí následkem nežádoucích účinků léčiv v evropských nemocnicích se pohybuje mezi 42 000 a 419 000 ročně! Za pravděpodobné považuje číslo 197 000 osob. A toto číslo nezahrnuje lidi, kteří zemřou doma!

Pokud tyto údaje přepočteme na poměry v České republice, dostaneme se k těmto číslům: 38 889 hospitalizací ročně pro nežádoucí účinky léků a 889 úmrtí. (To je víc, než při dopravních nehodách.)

Risknete to, nebo budete klást lékařům otázky?

 • Je skutečně nezbytné použít léky na léčení mých potíží?
  Mnoho stavů, jako je např. deprese po smrti blízkého, nepotřebuje léky, ale láskyplnou pozornost přátel a příbuzných, která je účinnější, než léky. Postavit se k problémům čelem a rozhodnutí je řešit pomáhá u velkého smutku lépe, než antidepresiva. Antidepresiva navíc představují celou novou řadu problémů.
  A to platí i pro spoustu dalších zdravotních problémů (viz kniha Hra o zdraví).
 • Jaký přínos mohu od tohoto léku očekávat? Jakým způsobem se toho dosáhne? Jak budete sledovat užívání léku? Odlišují se vaše pokyny od těch, které jsou uvedeny na příbalovém letáku?
 • Co se stane, když lék nebudu užívat?
 • Jakému druhu léků nebo látek (včetně volně prodejných léků, jídla a alkoholu) bych se měl při užívání vyhnout?
 • S jakými dalšími léky tento lék nebezpečně reaguje?
  Některý lék může představovat malé riziko, avšak v kombinaci s jiným lékem vás může i ohrozit na životě.
 • Mohu přerušit užívání dalších léků, které v současné době beru?
  Vezměte k lékaři všechny léky, které užíváte a chtějte přesně určit, jestli se jejich účinky (včetně nového navrhovaného léku) kombinací nekomplikují.
  Podobně vám může posloužit i seznam všech užívaných léků včetně frekvence jejich užívání.
 • Za jakých podmínek a jak bych měl lék přestat užívat, jestliže si všimnu vedlejších účinků?
  Jaké typy testů jsou k dispozici pro sledování reakcí na lék?
 • Jestliže si nepřeji lék užívat, jaké jsou jiné možnosti léčení v mém případě?
  V tomto případě citlivě vyzvěte lékaře, aby vám vyjmenoval všechny možnosti, o kterých slyšel – ne aby vám jen předložil své názory.
  Mnoho lékařů vám řekne, že přírodním způsobům léčby nevěří – ale ve skutečnosti jen málokterý o nich něco ví.